NaujienosSveiki atvykęRenkuosi sveikatą!PaslaugosGarbės nariai, konsultantai savanoriaiSusisiekite su mumisAtvaizdų galerija
SVEIKI
Paslaugų erdvė šeimai
Renkuosi sveikatą!

Projektas “Renkuosi sveikatą“ – daugiasektorinio bendradarbiavimo skatinimas, kuriant saugesnę bendruomenę“ – tai ilgalaikė, integruota, jaunimo iniciatyva, kuria siekiama plėtoti saugios bendruomenės koncepciją ir saugoti jaunų žmonių sveikatą,suteikiant savisaugos žinių ir praktinių pirmosios pagalbos teikimo įgūdžių. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012m. birželio - lapkričio mėn.
Įgyvendinant veiklas pagrindinis dėmesys kreipiamas į:
1) nevyriausybines jaunimo organizacijas – jaunimo lyderius, kurių gyvenimo būdas dažnai tampa sektinu pavyzdžiu kitiems ir formuoja teigiamą įvaizdį bendraamžių tarpe;
2) jaunas šeimas, planuojančias tapti tėvais bei auginančias vaikus, kurių dabartinis pasirinkimas elgtis saugiai lemia visų šeimos narių įpročius ateityje;
3) pažeidžiamas grupes (turinčias sveikatos sutrikimų, patiriančias atskirtį, linkusias rizikuoti), kurių žinios ir praktiniai įgūdžiai gali išgelbėti gyvybę ekstremaliais atvejais. 
  

Projekto tikslas: skatinti ir plėtoti daugiasektorinį bendradarbiavimą, įgyvendinant jaunimo nelaimingų atsitikimų prevenciją ir diegiant saugaus elgesio elementus šeimoje ir bendruomenėje.





Daugiau nuotraukų skiltyje "Atvaizdų galerija"
 
DAUGIAU GALIMYBIŲ PASIRINKTI SVEIKATĄ

Kėdainių rajono vaikų ir jaunimo sveikatos klubo “Sveiki” įgyvendinamas projektas “Renkuosi sveikatą” skaičiuoja jau ketvirtus metus. Iniciatyvą palaiko ir remia Kėdainių rajono savivaldybė ir LR Sveikatos apsaugos ministerija. Šiais metais projekto rengėjai akcentavo saugaus elgesio elementus ir skatino elgtis atsakingai.
 
Daugiasektorinis aspektas. Projekto veiklose dalyvavo įvairios organizacijos ir įstaigos: Kėdainių rajono Motinystės mokykla, jaunimo sveikatos klubas ”Sveiki”, Asociacija “Kėdainių šeimos centras”, Raudonojo Kryžiaus draugijos Kėdainių skyrius, miesto ir rajono mokyklos, Kėdainių rajono visuomenės sveikatos biuras, Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras. Tokiu būdu saugaus elgesio svarba buvo pabrėžiama skirtingais amžiaus tarpsniais, o įvairių sričių specialistai susitelkę bendrai veiklai efektyviai panaudoja komandinio darbo privalumus.
Saugaus elgesio elementų diegimas šeimoje. Kėdainių rajono motinystės mokyklos užsiėmimuose būsimiesiems tėvams buvo organizuojami užsiėmimai pristatant saugumo priemones buityje, atkreipiant dėmesį į vaiko saugumą automobilyje. Būsimieji tėvai turėjo galimybę susipažinti su pirmosios pagalbos teikimo principais. Kėdainių sporto mokyklos baseine vyko susitikimai su plaukimo treneriu ir Raudonojo Kryžiaus draugijos pirmosios pagalbos instruktoriais. Specialistų teigimu, kad vaikai mažiau rizikuotų nuskęsti, jau nuo 4 metų juos būtina mokyti plaukti. Mažamečiai vaikai nesugeba įvertinti galimų grėsmių. Todėl saugaus elgesio akcijos ir pagalbos teikimo pratybos prie vandens vyko dalyvaujant ir jų šeimos nariams.
Jaunimo pirmosios pagalbos įgūdžių ugdymas. Projekto įgyvendinimo metu vyko moksleivių susitikimai su sveikatos priežiūros specialistais. Žinios dalyviams pateikiamos šiuolaikškai, jaunimui patraukliomis formomis, naudojant aktyvius ugdymo metodus, imituojant įvairias realias situacijas ir ieškant sprendimo variantų. Projekto baigiamajame etape “Sniego gniūžtės” stovyklos dalyviai demonstravo įgūdžius “orientavimosi nežinomoje aplinkoje ir/ar ekstremalioje situacijoje patikrinime”.   Savisaugos mokymas ir pirmosios pagalbos teikimo pratybos sudarė galimybes teisingai pasielgti rizikingais atvejais. Jaunimo lyderių, renginių organizatorių saugaus elgesio kompetencijos didinimas įgalina juos keisti rizikingą elgesį, ypatingai susijusį su svaigalų vartojimu, skatina rinktis sveiką ir saugų gyvenimo būdą.
Gauname tiek, kiek atiduodame. Pagrindiniai renginių dalyviai yra vaikai ir jaunimas. Tačiau renginių metodika ir projekto tikslai reikalauja specialistų kompetencijos. Net jeigu turėtume pakankamai lėšų, negalėtume įgyvendinti sumanytų veiklų be suaugusiųjų vadovų. Jau kelintus metus iš eilės mažų grupių darbui sėkmingai padeda atlikti numatytas užduotis psichologė Olga Lukšienė, socialinė pedagogė Marija Misienė, specialioji pedagogė Rūta Butkevičienė, mokytoja Ingrida Šelekienė. “Negaila atiduoto laiko, nes šilumos ir gerumo gauname atgal su kaupu”, - šypsosi mažų grupių vadovės. “Sniego gniūžtės” stovyklos direktorės vaiko teisių apsaugos skyrius specialistė Loreta Krylaitė ir neformaliojo ugdymo organizatorė Sigita Vievesienė neabejoja, kad su tokia puikia komanda nėra neįgyvendinamų idėjų!

"SNIEGO GNIŪŽTĖ" - tai prevencinė stovykla, siekanti padėti paaugliams ir jaunimui rinktis gyvenimą be svaigalų, tabako ir narkotikų.

 Stovyklos metu siekiama didinti jaunimo kompetenciją (sveikos gyvensenos nuostatų formavimas, atsparumo žalingiems įpročiams, gebėjimo atsispirti socialiniam spaudimui - girtavimo tradicijoms, reklamos įtakai, draugų pasiūlymams - ugdymas); ugdyti psichologinį atsparumą geriau pažinti save, savo stipriąsias puses ir aplinką, įgyjant socialinių bei gyvenimo įgūdžių; organizuoti individualias socialines-psichologines konsultacijas jaunuoliams ir jų tėvams, intensyvios intervencijos žygius gamtoje, prasmingą laisvalaikio užimtumą, darbo ir poilsio režimo derinimą; informuoti ar nukreipti į specializuotos pagalbos institucijas ar NVO; tuo būdu skatinti motyvaciją nevartoti narkotikų. 
Įgyvendinant veiklas pagrindinis dėmesys kreipiamas į nevyriausybinių jaunimo organizacijų narius – jaunimo lyderius, kurių gyvenimo būdas dažnai tampa sektinu pavyzdžiu kitiems ir formuoja teigiamą įvaizdį bendraamžių tarpe; 5 – 10 klasių moksleivius, turinčius psichosocialinių / bendravimo problemų, patiriančius socialinę atskirtį ir siekiančius didinti psichologinę asmenybės brandą.

 Projektui paramą skiria Kėdainių rajono savivaldybė, LR Sveikatos apsaugos ministerija, Kėdainių rajono vaikų ir jaunimo klubas "Sveiki" ir kt.  

 Projekto "Galima ir kitaip" idėja - jaunimo sveikos gyvensenos formavimas, psichologinės bei socialinės kompetencijos didinimas, gyvenimo įgūdžių, atsparumo neigiamiems reiškiniams ugdymas: skatinant dalyvius pažinti save ir padedant jiems spręsti konfliktus; siūlant alternatyvą narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimui - turiningą laisvalaikį; sudarant sąlygas susipažinti su pozityvių grupių jaunimu, kartu analizuojant prevencinio darbo aktualijas Kėdainių rajone ir Lietuvoje.

Pabrėžiamas būtinumas stiprinti jaunų žmonių psichikos sveikatą, skatinant jų fizinį aktyvumą, ugdyti atsparumą stresui, praktiškai mokant natūralių atsipalaidavimo ir įtampos mažinimo būdų, formuoti sveiką elgseną ir vykdyti narkotinių medžiagų vartojimo prevenciją bendruomenėje.

Svarbiausias vaidmuo įgyvendinant veiklas tenka:

  • nevyriausybinėms jaunimo organizacijoms - jaunimo lyderiams, kurių gyvenimo būdas dažnai tampa sektinu pavyzdžiu kitiems ir formuoja teigiamą įvaizdį tarp bendraamžių;
  • jaunoms, auginančioms vaikus ir planuojančioms tapti tėvais šeimoms, kurių dabartinis pasirinkimas gyventi sveikai ateityje lems visų šeimos narių įpročius;
  • mokyklų sveikatos ugdymo koordinatoriams, kurių žinios ir praktiniai įgūdžiai turi įtakos propaguojant bendruomenėje sveiką gyvenseną. 

"SVEIKATOS KELIAIS IR TAKELIAIS" - tai ilgalaikė integruota sveikos gyvensenos ugdymo gamtoje iniciatyva. Įgyvendinant veiklas, lavinti visumunį gamtoje ir žmonių visuomenėje vykstančių reiškinių suvokimą, žadinti norą saugoti, globoti ir gerbti gamtą, ugdyti pozityvią, sveiką ir aplinkai draugišką gyvenseną, propaguoti aktyvų poilsį, natūralius sveikatos stiprinimo ir atsipalaidavimo būdus, mokyti teoriją sieti su praktika, suteikti galimybę bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiaisiais aktyvioje veikloje, skatinti fizinį aktyvumą. 


 Projekto viešinimas:

  • 2008 - 2009m. Informacinis leidinys "Renkuosi sveikatą!"
  • 2009 - 2010m. Filmas "Kodėl ne?"

Norint peržiūrėti vaizdo medžiagą, kviečiame registruotis:

 http://www.facebook.com/group.php?gid=10150134850385487


 PROJEKTO RĖMĖJAI

 Kėdainių rajono savivaldybė
 Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerija
   Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos respublikos vyriausybės

 



 tai prevencinė stovykla, siekanti padėti paaugliams ir jaunimui rinktis gyvenimą be svaigalų, tabako ir narkotikų. 
Stovyklos metu siekiama didinti jaunimo kompetenciją (sveikos gyvensenos nuostatų formavimas, atsparumo žalingiems įpročiams, gebėjimo atsispirti socialiniam spaudimui - girtavimo tradicijoms, reklamos įtakai, draugų pasiūlymams - ugdymas); ugdyti psichologinį atsparumą geriau pažinti save, savo stipriąsias puses ir aplinką, įgyjant socialinių bei gyvenimo įgūdžių; organizuoti individualias socialines-psichologines konsultacijas jaunuoliams ir jų tėvams, intensyvios intervencijos žygius gamtoje, prasmingą laisvalaikio užimtumą, darbo ir poilsio režimo derinimą; informuoti ar nukreipti į specializuotos pagalbos institucijas ar NVO; tuo būdu skatinti motyvaciją nevartoti narkotikų. 
Įgyvendinant veiklas pagrindinis dėmesys kreipiamas į nevyriausybinių jaunimo organizacijų narius – jaunimo lyderius, kurių gyvenimo būdas dažnai tampa sektinu pavyzdžiu kitiems ir formuoja teigiamą įvaizdį bendraamžių tarpe; 5 – 10 klasių moksleivius, turinčius psichosocialinių / bendravimo problemų, patiriančius socialinę atskirtį ir siekiančius didinti psichologinę asmenybės brandą.


 
NaujienosSveiki atvykęRenkuosi sveikatą!PaslaugosGarbės nariai, konsultantai savanoriaiSusisiekite su mumisAtvaizdų galerija